Количка

0 артикула

Категории

Вижте всички статии

Жизнено дете или дете с хиперактивност

 

Парис, 10-годишен, тревожи с поведението си своите родители и учители. Не може да седи на стола повече от няколко минути. Непрекъснато прави бели. Това озадачава родителите. Непрекъснато е навсякъде. Не го интересува какво му казват. Скача без да мисли. Той излага себе си в бели, но и в опасност, игнорирайки последствията. Той не спазва често правилата, не защото се противи, а по-скоро, защото вероятно ги е забравил. Той е мил, умен, малко мрънка и не му казвайте да чете! В миналото той е бил ударен два пъти силно, докато играе.

 

Елена е симпатично момиче, много мъдро, не притеснява никого. Тази година в 5 клас в гимназията не върви добре с уроците, докато в началното училище няма трудности. Получава много ниски оценки на състезания, въпреки че учи безкрайни часове всеки ден. Учителите я определят като замечтана. Казват, че това може да се премахне, но има много възможности.

 

Две деца с много различна картина, но имат ли нещо общо?

 

Какво имаме предвид под термина Разстройство на дефицита на вниманието - Хиперактивност?

 

Терминът Разстройство на дефицита на вниманието - Хиперактивност се отнася до деца, но и възрастни, които се сблъскват с тежки поведенчески и когнитивни затруднения във важни области от живота си, като междуличностни връзки, училище, работа и семейство поради прекомерна двигателна активност, проблеми с поддържането на концентрацията, вниманието и контрола на импулсите.

 

Разстройството се счита за стабилна форма на поведение, проявяващо се в ранна възраст и включва хиперактивност, импулсивност и разстройство с дефицит на внимание. В литературата това е едно от най-често срещаните невроразвиващи се нарушения в детството.

 

Симптомите, макар и досадни, често се подценяват, тъй като са общи за децата в училищна възраст или понякога се приписват на семейни и други фактори на околната среда.

 

Колко често се среща и на какво влияе?

 

Честотата варира от 2% до 17%. Това може да се дължи на различна диагностична оценка или възможни разлики в изразяването на поведението.

 

Момчетата са по-склонни да имат разстройство, отколкото момичетата (3-4: 1), въпреки че изглежда, че момичетата не са изпращани за оценка поради по-тихите симптоми. Социално-икономическата класа на семейството тук не играе роля.

 

Детето ми наистина ли е хиперактивно или просто е жизнено?

 

Границата между жизненост и хиперактивност се определя от научни, културни и социални предразсъдъци. С течение на времето тази граница изглежда се измества за сметка на правомерността. Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност в западния свят е диагностицирано с темпове на епидемия и това е нещо, което трябва да ни безпокои.

 

Като поведенческа диагноза, а не като физическо заболяване, децата трябва да бъдат оценявани и наблюдавани от експерти по психично здраве (педиатричен психиатър, педиатричен психолог). Оценяването включва преценка на много фактори - биологични, психологически, социални и културни, които си взаимодействат и предизвикват проблеми у детето.

 

Първоначално е важно да се разпознаят симптомите на хиперактивното двигателно разстройство от родители и учители. Предоставени са въпросници и списъци със симптоми, които да помогнат за отделянето на проблема от другите трудности.

 

Физическият преглед на детето е необходим, за да се изключат органичните заболявания. Със съгласието на родителите се изисква информация от учителите и се прави учебна и умствена оценка.

 

Резултатната оценка се основава на установяване и поддържане на тесни работни отношения между родители, учители и специалисти по психично здраве. Развитието на детето е ограничено, ако родителите не сътрудничат, тъй като те познават детето си по-добре от всички.

 

Какви са причините?

 

Без да се изяснява механизмът, който причинява Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност, изглежда, че неврологичните и генетични фактори са отговорни за разстройството. Много често в близката семейна среда присъстват и други хора с разстройство.

 

Кои са признаците, които трябва да мобилизират родителите?

 

Всички деца понякога са невнимателни и жизнени, тъй като високите нива на активност и кратките интервали от внимание са нормална част от детството за повечето, особено за малките деца.

 

При Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност тези характеристики са представени в екстремни форми, причиняват сериозни проблеми у дома и в училище, дискомфорт на детето от най-ранна възраст и затрудняват ежедневното му функциониране.

 

При някои деца небрежността е най-големият проблем, при други хиперактивността и импулсивността преобладават, докато при трети може да има и от трите вида симптоми.

 

Децата с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност без симптоми на хиперактивност, т.е. невнимателен тип, може да не се възприемат като проблемни поради липсата на смущаващо поведение. Често те мечтаят, изгубват се и започват да ни притесняват едва когато представянето в училище започне да пада (виж Елена).

 

Как да разбера, че детето ми е невнимателно?

 

Детето ми е невнимателно, ако прави грешки по невнимание, затруднява се да следи дадена дейност, изглежда, че не слуша, не може да следва инструкции, избягва задачи, които изискват умствени усилия, има трудности с организацията, губи важни неща, лесно се разсейва и забравя ежедневните дейности.

 

Предложения от Domved.bg :

 

Какви са симптомите на хиперактивност и импулсивно поведение?

 

Хиперактивното дете винаги ще го видите да се върти на стола си, а не да седи, учителите ще ви кажат, че става от чина, ще тича, ще се катери прекалено много, няма да може да играе тихо, ще бъде в движение. като навит часовник, ще говори твърде много, като цяло вдига повече шум от своите връстници.

 

Импулсивното поведение се проявява по следните начини:

Отговаря, преди въпросът да бъде завършен, не чака реда си, прекъсва другите и няма търпение.

 

Има ли други трудности с развитието?

 

Децата с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност често имат забавяне в развитието в различни области. Речта се забавя, зрително-двигателната координация е лоша, писането е нечетливо и способността за четене е по-ниска от очакваната за възрастта.

 

Известно е, че децата с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност имат слаби резултати в училище. Също така децата с проблеми в обучението представляват по-висок процент на Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност. И накрая, има повишен риск от отпадане от училище.

 

Как се чувстват децата с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност?

 

Емоционално детето с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност може да изпитва отхвърляне и ниско самочувствие. Някои деца показват депресивни симптоми, приписвани на опит за личен провал.

 

Децата, които не са диагностицирани с разстройството или не се лекуват, получават трайна отрицателна картина на собственото си аз. Те биват наказвани или бити за неща, които не могат да избегнат. Непрекъснато им се казва: „седни“, „не прекъсвай“, „не прави това“, „изчакай своя ред“, „не се дръж зле“, „ти си лошо дете“, „мързелив си“. Вие как бихте се почувствали ако чувате всичко това?

 

Необходима ли е диагностика и лечение?

 

Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност има сериозно влияние върху здравето, годността и качеството на живот на децата. Хората с тази диагноза е много вероятно да имат ниска училищна и академична ефективност, предизвикателно поведение, агресия и емоционални затруднения. В семейния живот има повишен риск от нещастия, злоупотреба с наркотици, множество поведенчески нарушения. В същото време разстройството води до затруднения в адаптирането към изискванията в зряла възраст, намалена професионална производителност, ограничени перспективи за кариера и трудности в междуличностните отношения. Поради всички тези причини е необходима намеса.

 

Как да се справим с Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност?

 

Терапевтичният подход е насочен както към средата (родители, учители), така и към самото дете.
Консултациите за родители имат за цел да информират и да им помогнат да намерят начини за справяне с проблемите на ежедневието с хиперактивно дете.
Детето с такава диагноза трябва да бъде подпомогнато да идентифицира и подобри личните си способности. С подобряването на уменията и самочувствието му ще се увеличи. То трябва да бъде възнаградено, когато се държи правилно или когато се опитва да следва съветите.

 

Може да се помогне и на импулсивно дете, ако възрастните са по-малко импулсивни в реакциите си към поведението му.

 

Децата с Разстройство на дефицита на внимание - Хиперактивност не са инвалиди, просто правенето на всичко е по-трудно за тях. Колкото самочувствието им расте, толкова повече ще се стараят.

 

Уместността на образователния контекст е от решаващо значение за развитието на разстройството. Солидната, структурирана, но гъвкава образователна рамка, съобразена с всяко дете, предлага възможности за подобряване на симптоматиката и избягване на неуспех в училище.

 

Програмите за промяна на поведението, базирани на теорията на поведението, могат да се правят както у дома, така и в училище.

 

В същото време с по-горните намеси се предлага лекарствена терапия с много добри резултати за намаляване на симптомите.

 

В заключение

 

Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност е сравнително често срещано невроразвиващо се разстройство, което може да повлияе значително на живота на децата и техните семейства. За поставянето на диагнозата са необходими клинична оценка на детето и получаване на информация от родители и учители. Справянето с деца с тази диагноза изисква участието на средата предимно с положителни награди и безразличие към смущаващото поведение.

 

Координираните усилия на специалистите по психично здраве, на децата и на възрастните, които се грижат за тях, могат да предотвратят пагубните последици от детските и по-късните разстройства в живота на възрастните.

 

Важно е също педиатърът да разпознае някои симптоми на Разстройството на дефицита на внимание - Хиперактивност, да насочи родителите да потърсят помощ и да работи със специалисти по психично здраве при справянето с него.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари

Доставка

Поради отпуска сайтът няма да обработва и изпраща поръчки в периода 01.08 до 09.08. Всички поръчки направени през този период ще бъдат изпратени от 10.08 до 13.08. Ако желаете да откажете направена от вас поръчка може да ни пишете на e-mail : admin@domved.bg или в messenger чат формата на сайта.